U cilju preventivne zaštite stanovništva od pojave i širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari, načelnik opštine Kostajnica je donio naredbu o vršenju obavezne jesenje sistematske deratizacije na području opštine, saopštila je danas opštinska služba za odnose sa javnošću.

 

Deratizacija će biti obavljena u periodu od 11.09. do 16.09.2017. godine, a obuhvatiće privatna domaćinstva, stambeni fond, društvena preduzeća, privatna preduzeća, kanalizacionu mrežu, otvorene i zatvorene kanale, ugostiteljske i zanatske radnje, predškolske, školske, vjerske, zdravstvene i socijalne ustanove, zelene površine, deponije smeća i obale rijeka.

Deratizaciju će vršiti preduzeće „Ekobel“ Banja Luka.

''Troškove sistematske deratizacije za zgrade državne uprave i objekte kojima gazduje opština, predškolske, školske, vjerske, socijalne i zdravstvene ustanove, zelene površine, obale rijeka, kanalizacionu mrežu i deponije smeća plaća opština, a ostali korisnici sistematske deratizacije sami će snositi troškove prema zvaničnom cjenovniku davaoca usluga'', navodi se u saopštenju.

Nadzor nad provođenjem sistematske deratizacije vršiće zdravstvena inspekcija.