CJENOVNIK USLUGA

Naziv usluge

Cijena

Emitovanje oglasa i obavještenja (do 30 riječi) - 1 emitovanje

1,50 KM

Emitovanje oglasa i obavještenja (preko 30 riječi) - 1 emitovanje oglasa i obavještenja

2,00 KM

Želje, čestitke i pozdravi (pjesma po izboru) - 1 emitovanje

2,00 KM

Snimanje i montaža reklame (kreiranje, tekst, muzika, 2 glasa, efekti)

40,00 KM

Emitovanje reklamnog džingla (do 30 sekundi) - 1 emitovanje

1,50 KM

Emitovanje reklamnog džingla (do 60 sekundi) - 1 emitovanje

2,00 KM

Emitovanje reklamne maske (do 5 sekundi) - 100 emitovanja - mjesečno

30,00 KM

Emitovanje reklamne maske (do 10 sekundi) - 100 emitovanja - mjesečno

50,00 KM

Mjesečni ugovor (3x dnevno emit.) - mjesečnonog džingla (30 sek)

130,00 KM

Ugovor tri mjeseca (3x dnevno emit.) - mjesečno

110,00 KM

Ugovor šest mjeseci (3x dnevno emit.) - mjesečno

95,00 KM

Godišnji ugovor (3x dnevno emit.) - mjesečno

85,00 KM

Sponzor vremenske prognoze (reklamna maska do 10 sek. 5x dnevno u vijestima) - mjesečno

100,00 KM

Sponzor jutarnjeg programa (emitovanje reklame 3 x dnevno) - mjesečno

150,00 KM

Sponzor emisije po izboru (emitovanje reklame 3x u emisiji) - mjesečno

50,00 KM

Sponzor tačnog vremena (reklamna maska 10 sekundi, 3x dnevno) - mjesečno

50,00 KM

Sponzor tačnog vremena (reklamna maska 10 sekundi, 5x dnevno) - mjesečno

75,00 KM

Promotivna propaganda (komercijalni zakup termina) - 1 minut

5,00 KM

Politički marketing (emitov. spotova, zakup temina) - 1 minut

15,00 KM

Produkcija političkog spota (do 60 sekundi, kreiranje, 2 glasa, snimanje i montaža)

300,00 KM

Praznične čestitke - kreiranje teksta - 1 emitovanje

5,00 KM

Praznične čestitke - kreiranje teksta - paket 5 emitovanja

20,00 KM

 

  • U cijenu je uračunat PDV u iznosu od 17%
  • Način plaćanja: po prijemu računa na žiro račune:
    • Razvojna banka (562-007-00003551-72)
    • Hypo Alpe Adria Bank (552-010-00001724-27)
    • Gotovinski na blagajni JP za iznose do 200,00 KM

 

  • POPUST REKLAMNIM AGENCIJAMA - 20%