Forum za bezbjednost opštine Kostajnica razmatrao je danas problematiku bezbjednosne situacije u obrazovnim ustanovama, afričke kuge svinja, pasa lutalica i zaštite usjeva od divljih životinja.

Na sjednici foruma rečeno je da je na području opštine Kostajnica do sada prijavljen jedan sumnjiv slučaj, ali da nije potvrđeno prisustvo afričke kuge svinja.

Poručeno je da je neophodno edukovati građane, kako bi se preveniralo pojavljivanje i širenje ove zarazne virusne bolesti u našoj lokalnoj zajdnici.

Veoma je važno je znati prepoznati bolest vrijeme. Moguće je brzo uginuće svinje bez pojave simptoma ili pojava simptoma kao što su povišena temperatura 41 ili 42 stepena, gubitak apetita kod životinje, pojava plave ili ljubičaste boje na vrhu njuške, bazi ušiju i između prvih i zadnjih nogu, nesiguran hod, nemogućnost ustajanja, kašalj ili promuklost.

U slučaju bilo kakve sumnje na afričku kugu svinja neoophodno je što prije obavijestiti poljoprivrednu inspekciju opštine Kostajnica, koja će dalje postupiti u skladu sa pravilima.

Istaknuto je da pripadnici Policijske stanice Kostajnica kontinuirano vrše kontrolu transporta svinja, te da je u skladu sa preporukom resornog ministarstva formiran opštinski krizni štab.

Na sjednici je razmatrana i bezbjednosna situacija u obrazovnim ustanovama u Kostajnici, te je zaključeno da nema pojave nasilja i da je angažovan školski policajac koji nije konstantno prisutan u školama, ali obilazi djecu u toku odmora i pri dolasku i odlasku iz škole. Zaključeno je i da Srednjoškolski centar Kostajnica posjeduje nadzorne kamere, te da se treba aktivirati kako bi nadzorne kamere bile postavljene i u Osnovnoj školi „Petar Mećava“.

Prilikom razmatranja problema zaštite usjeva od divljači, poručeno je da zakon predviđa da se usjevi moraju ograditi zaštitnom ogradom, te da samo u tom slučaju poljoprivrednici mogu tražiti i naknadu štete.

Kada je riječ o psima lutalicama, Forum za bezbjednost je donio zaključak da je potrebno češće angažovanje službe za uklanjanje pasa, kao i uključivanje i saradnja svih opštinskih i republičkih institucija radi rješenja ovog problema.

Iznesen je i prijedlog da se izvrši popis i čipovanje svih pasa na području opštine, kao i da se ograniči broj pasa u jednom domaćinstvu, o čemu je neophodno donijeti skupštinsku odluku.

Rečeno je da je nadležnost komunalne policije kontrola azila, dok su vlasnički psi koji ugrožavaju bezbjednost u nadležnosti policije. Navedeno je i da je prošle godine služba u azil odvela tridesetak pasa lutalica.

Članovi foruma razmatrali su i stanje na saobraćajnicama.

Zaključak je da je u toku sanacija Regionalnog puta R475, gdje oštećen kolovoz ugrožava bezbjednost saobraćaja.

U pripremi je dokumentacija za postavljanje ležećih policajaca kod igrališta u Taviji i u ulicama Alekse Šantića i 2. maja.