Opštinska uprava Kostajnica saopštila je danas da je načelnik opštine raspisao javni oglas za korišćenje javne površine za postavljanje privremenih objekata – ljetnih bašti ispred ugostiteljskih objekata putem neposredne pogodbe.

“Predmet javnog oglasa je zakup zemljišta ispred ugostiteljskih objekata na području opštine Kostajnica, a predmetne parcele se daju u zakup na period od 01.04. do 30.09.2023. godine”, navodi se u saopštenju.

Dopdaje se da se cijena jednog kvadratnog metra bruto površine lokacije za postavljanje ljetne bašte utvrđuje po jedinici površine u m2 za jedan mjesec i to:

Prva zona – 5,00 KM/ m2

Druga zona – 4,00 KM/ m2

Treća zona – 3,00 KM/ m2

Četvrta zona – 2,00 KM/ m2

Peta zona – 1,00 KM/ m2

Šesta zona – 0,50 KM/ m2

Učesnik na oglasu može biti svako fizičko i pravno lice osim lica koja u potpunosti nisu izmirila obaveze iz prethodnog perioda prema budžetu opštine Kostajnica.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti, prijemnoj kancelariji opštine Kostajnica sa naznakom na koverti: Komisija za dodjelu javne površine na privremeno korišćenje, uz napomenu ne otvaraj.

Sve potrebne informacije se mogu dobiti u šalter sali opštine Kostajnica na telefon 052-663-113/139, lokal 24.