Komunalno preduzeće Kostajnica saopštilo je danas da su korisnici usluga odvoza komunalnog otpada koji privremeno borave na teritoriji opštine Kostajnica obavezni da plaćaju uslugu za cijelu kalendarsku godinu.

„U skladu sa članom 5. tačka 9. Odluke o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada, korisnici su obavezni da plaćaju uslugu za cijelu kalendarsku godinu bez obzira koliko dana u toku godine borave na teritoriji opštine Kostajnica“, navodi se u saopštenju.

Ove obaveze su oslobođena lica koja privremeno odjave korištenje usluge prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada i prethodno plate do tada nastale novčane obaveze i ako se zapisnički utvrdi da korisnik neće koristiti stambeni i poslovni prostor duže od tri mjeseca u kontinuitetu.

„U ovu svrhu korisnik će priložiti pisani dokaz, odnosno potvrdu o odjavi električne energije ili potvrdu o odjavi korištenja vode i slično“, zaključuje se na kraju saopštenja.