U Republici Srpskoj utorak, 21. novembar, dan kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, entitetski je praznik i neradni dan.

U dane praznika u RS ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i osobe koje profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Služba za odnose sa javnošću opštine Kostajnica saopštila je danas da je načelnik opštine, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, donio zaključak po kome, u utorak 21. novembra na području opštine Kostajnica mogu da rade:

 - Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kostajnica od 0 do 24 časa - dežurstvo

- Apotekarske ustanove od 8 do 20  časova

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost od 0 do 24 časa

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost, kiosci za prodaju štampe, cvjećare i mesnice od 7 do 14 časova i

- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost KP „Komunalno“ Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo.

U saopštenju se navodi da privredni subjekti koji se bave proizvodnom i prerađivačkom djelatnošću zbog održavanja proizvodnog procesa mogu raditi u skladu sa svojim potrebama i internim aktima koji regulišu pitanje radnog vremena zaposlenih.