Шумско газдинство Приједор упозорава власникe и корисникe приватних посједа који граниче са државним шумама да, приликом обављања пољопривредних радова и других пољопривредних активности, буду максимално опрезни како не би проузроковали појаву и ширење пожара и еколошких опасности.

 

Упозоравају се и излетници и извиђачи да не смију ложити ватру у шумским комлексима и да Планом заштите шума нису предвиђена мјеста за ложење ватре на отвореним просторима, а имајући у виду високе љетне температуре које су свакодневно у порасту и које могу изазвати велике шумске пожаре, а самим тим и људске, економске и друге штете.

У циљу спречавања шумског пожара и избјегавања могућих штета, Шумско газдинство Приједор посебно упозорава на слиједеће:

        - Не палите ватрy по вјетру нa удаљености до 150 метара од шуме!

        - Уколико се нешто спаљује мора се претходно сакупити на једну или више гомила и морате бити       присутни док запаљене гомиле у потпуности не изгоре!

        - Обавезно угасити згариште ватре!

Против власника и корисника који се не придржавју овог упозорења Шумско газдинство Приједор предузеће одговарајуће законске мјере према одредбама Закона о шумама  и Закона о заштити од пожара и захтијевати надокнаду настале материјалне штете.