Poreska uprava Republike Srpske, područna jedinica Kostajnica, obavještava poreske obveznike da je do kraja marta rok za podnošenje poreskih prijava za porez na registrovano oružje, porez na dobit i porez na dohodak.

Poreska uprava ističe da je 31. mart krajnji rok za podnošenje poreskih prijava za porez na registrovano oružje, porez na dobit i porez na dohodak.