Poreska uprava Republike Srpske, područna jedinica Kostajnica, obavještava poreske obveznike da rok za uplatu prvog dijela poreza na nepokretnosti za 2021. godinu ističe 30. juna.

 

Prema poreskim obveznicima koji u navedenom roku ne izvrše uplatu poreza Poreska uprava će primjeniti mjere prinudne naplate, uz obračun kamate po stopi od 0,03 odsto dnevno.