Opštinska uprava saopštila je danas da je načelnik opštine Kostajnica Nikola Janjetović donio Zaključak o određivanju radnog vremena trgovinskim i zanatsko-preduzetničkim radnjama na području opštine za vrijeme praznika.

 

Zaključak prenosimo u cjelosti:

1.  1. Maj Međunarodni praznik rada (subota) - radi zadovoljenja neophodnih potreba građana dužni su da rade:

- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kostajnica u vremenu od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo

- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00 do 11.00 časova - dežurstvo

- Preduzeća i preduzetnici koja obavljaju pekarsku djelatnost od 06.00 do 11.00 časova

- Benzinske pumpe od 00.00 do 24.00 časa

- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost KP „Komunalno“ Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo.

 2. Maja (nedjelja) - radi zadovoljenja neophodnih potreba građana dužni su da rade:

- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Kostajnica“  od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo,

- Apotekarske ustanove u vremenu od 07.00 do 11.00 časova,

- Benzinske pumpe od 00.00 do 24.00 časa

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost od 06.00 do 11.00 časova,

- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost „Komunalno“ KP Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo.

3. maj (ponedjaljak) - radi zadovoljenja neophodnih potreba građana dužni su da rade:

- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Kostajnica“  od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo,

- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00 do 20.00 časova,

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00 časa,

- Benzinske pumpe od 00.00 do 24.00 časa

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost, kiosci za prodaju štampe, cvjećare i mesnice od 07.00 do 14.00 časova,

- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost „Komunalno“ KP Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo.

9. Maja – Dan pobjede nad fašizmom (nedjelja) - radi zadovoljenja neophodnih potreba građana dužni su da rade:

- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Kostajnica“  od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo,

- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00 do 20.00 časova,

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00 časa,

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost, kiosci za prodaju štampe, cvjećare i mesnice od 07.00 do 14.00 časova,

- Benzinske pumpe od 00.00 do 24.00 časa

- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost „Komunalno“ KP Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo.

2. Privredni subjekti koji se bave proizvodnom i prerađivačkom djelatnošću zbog održavanja proizvodnog procesa 03. i 09.05. mogu raditi u skladu sa svojim potrebama i internim aktima koji regulišu pitanje radnog vremena zaposlenih

3. Poslodavac je dužan radnicima koji će raditi na 01., 02. i 03. 2021., omogućiti ostvarivanje prava u skladu sa propisima o radu.

4. Kontrolu i nadzor ovog zaključka vršiće Tržišni inspektor i komunalna policija.

5. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.