Sa ciljem preventivne zaštite stanovništva od pojave i širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari, načelnik opštine Kostajnica Nikola Janjetović donio je naredbu o vršenju obavezne proljetne sistematske deratizacije na području opštine.

 

Deratizacija će se obavljati u periodu od 12.04. do 17.04.2021. godine, a obuhvatiće: privatna domaćinstva, stambeni fond, društvena preduzeća, privatna preduzeća, kanalizacionu mrežu, otvorene i zatvorene kanale, ugostiteljske i zanatske radnje, predškolske, školske, vjerske, zdravstvene i socijalne ustanove, zelene površine, deponije smeća i obale rijeka.

Deratizaciju će vršiti preduzeće „Ekobel“ Banja Luka.

Troškove sistematske deratizacije za zgrade kojima gazduje opština, predškolske, školske, vjerske objekte, javne zelene površine, obale rijeka, kanalizacionu mrežu i deponije smeća plaća opština, a ostali korisnici sistematske deratizacije sami će snositi troškove prema zvaničnom cjenovniku davaoca usluga.

Zdravstvena inspekcija će vršiti nadzor nad provođenjem sistematske deratizacije.