Štab za vanredne situacije opštine Kostajnica pozvao je građane da građevinski i drugi krupni otpad ne odlažu u kante za smeće i kontejnere.

„Počeli su proljećni radovi, a odlaže se i veća količina građevinskog otpada, pa je u kantama i kontejnerima primjetan krupni otpad, što otežava redovan odvoz smeća“, rekao je Pašić.

On je dodao da je opštinski Štab za vanredne situacije pozvao građane da krupni otpad ne odlažu na ovakav način, jer će Komunalno preduzeće „Komunalno“ organizovati češći odvoz krupnog otpada prema planu koji će biti najavljivan putem sredstava informisanja.