Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske pozvalo je sve roditelje/staratelje i buduće učenike da se, postupajući prema zakonskim odredbama, blagovremeno pripreme za upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2021/2022. godini.

Prema Zakonu o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, upis djece u prvi razred obavlja se u aprilu i maju tekuće godine. Upisom u prvi razred dijete stiče svojstvo učenika. Roditelji su dužni da u propisanom roku upišu dijete u školu, brinu se da redovno pohađa nastavu i obavlja druge školske obaveze.

U prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja zaključno sa 31. avgustom tekuće godine navršavaju šest godina.

Na zahtjev roditelja, u prvi razred mogu biti upisana i djeca koja do kraja tekuće godine navršavaju šest godina, ukoliko komisija za upis djece u prvi razred procijeni da je dijete spremno za polazak u školu.

U izuzetnim slučajevima, u prvi razred se mogu upisati djeca mlađa od šest godina ili se može odgoditi upis za jednu školsku godinu, ukoliko komisija za upis djece u prvi razred procijeni da je to u najboljem interesu djeteta.

U prvi razred upisuje se i dijete starije od šest godina koje zbog bolesti ili drugih razloga nije bilo upisano u školu.

Кomisiju za upis djece u prvi razred imenuje direktor škole i čine je tri člana, i to: stručni saradnici škole i nastavnik razredne nastave.

Dokumentacija potrebna za upis djeteta u prvi razred je:

1) izvod iz matične knjige rođenih,

2) uvjerenje o prebivalištu,

3) ljekarsko uvjerenje izdato od nadležne zdravstvene ustanove kojim se procjenjuje zdravstvena sposobnost djeteta za polazak u školu,

4) knjiga za praćenje razvoja i učenja djeteta, ukoliko je dijete pohađalo predškolsku ustanovu.

Sve javne škole imaju upisno područje koje utvrđuje ministar, na prijedlog jedinice lokalne samouprave. Javne škole dužne su da prilikom upisa učenika poštuju upisna područja. Upisno područje osnovne škole za djecu sa smetnjama u razvoju je područje Republike.

Ukoliko roditelji/staratelji imaju potrebu da dijete upišu u školu čijem upisnom području ne pripada, potrebno je da se obrate zahtjevom nadležnoj službi jedinice lokalne samouprave. Ukoliko dobiju saglasnost na zahtjev, istu trebaju dostaviti školi, prilikom evidentiranja djece.

Prvo se vrši evidentiranje djece dorasle za upis u prvi razred u školama, zatim djeca idu na ljekarski pregled, a nakon toga vrši se testiranje djece za upis u prvi razred.

Roditelji/staratelji djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole treba da se od druge polovine marta 2021. godine jave osnovnim školama kojima pripadaju prema definisanim upisnim područjima radi evidencije i određivanja termina testiranja, odnosno sprovođenja procedure upisa.

Škole trebaju obavijestiti roditelje djece dorasle za upis u prvi razred o terminu i načinima evidentiranja djece putem zvanične internet stranice ili obavještenja koje treba biti istaknuto na vidnom mjestu na školi ili na drugi primjeren način (izuzev ličnog kontakta/dolaska). U obavještenju će biti navedeno šta je od podataka potrebno za evidenciju djece. Roditelji će djecu doraslu za upis prijavljivati školama isključivo putem telefona ili imejla koji škola navede.

Radnici stručne službe škole, prilikom evidentiranja djece, dogovoriće sa roditeljima/starateljima termine testiranja za svako dijete.

Dokumentaciju potrebnu za evidentiranje/upis djece nije potrebno donositi u školu niti slati poštom. Ona će se dostavljati školi kada dijete bude dolazilo na testiranje.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske će i za školsku 2021/2022. godinu obezbijediti besplatne udžbenike svim učenicima prvog i drugog razreda osnovne škole, pobjednicima Republičkog takmičenja u školskoj 2020/2021. godini, kao i za treće i svako naredno dijete iz porodice sa troje i više djece.