Načelnik opštine Kostajnica donio je, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, Zaključak o radnom vremenu u dane praznika.

 

1.U dane praznika Republike Srpske:

1.januara (Nova godina) radi zadovoljenja neophodnih potreba građana dužni su da rade:

- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kostajnica u vremenu od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo

- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00 do 13.00 časova - dežurstvo

- Preduzeća i preduzetnici koja obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00

- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost KP „Komunalno“ Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo.

 

2.januara radi zadovoljenja neophodnih potreba građana dužni su da rade:

- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Kostajnica“  od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo,

- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00 do 20.00 časova,

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00 časa,

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost, kiosci za prodaju štampe, cvjećare i mesnice od 07.00 do 14.00 časova,

- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost „Komunalno“ KP Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo.

 

9.januara (Dan Republike) radi zadovoljenja neophodnih potreba dužni su da rade:

- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Kostajnica“  od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo,

- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00 do 20.00 časova - dežurstvo

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00 časa,

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost, kiosci za prodaju štampe, cvjećare i mesnice od 07.00 do 14.00 časova,

- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost „Komunalno“ KP Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo.

 

2.Ovaj zaključak se donosi na zahtjev preduzetnika koji su izrazili potrebu za radom 09. januara 2020. godine u cilju zadovoljenja neophodnih potreba građana.

3.Privredni subjekti koji obavljaju proizvodnu i prerađivačku djelatnost u sve praznične dane, osim 1. januara, mogu raditi u skladu sa svojim potrebama i internim aktima.

4.U skladu sa članom 7. i 8. Zakona o praznicima Republike Srpske, vjerski praznik je Pravoslavni Božić, koji se praznuje na Badnji dan i dan Božića, tako da vjernici pravoslavne vjeroispovijesti, u dane 06.01.2020.godine (srijeda) i 07.01.2020. (četvrtak) imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta.

5.Poslodavac je dužan radnicima koji će raditi na Dan Republike 09. Januara, omogućiti ostvarivanje prava u skladu sa propisima o radu.

6.Kontrolu i nadzor ovog zaključka vršiće tržišni inspektor i komunalna policija.

7.Zaključak stupa na snagu danom donošenja.