Opštinska izborna komisija Kostajnica obavještava građane o lokacijama biračkih mjesta određenih za glasanje na Opštim izborima koji će se održati u nedjelju, 2. oktobra 2022. godine.

1.Biračko mjesto 184B001- Kino 1 - lokacija Kino „Kozara“;

2.Biračko mjesto 184B002 - Škola 1 - lokacija Osnovna škola „Petar Mećava“ Kostajnica;

3.Biračko mjesto 184B003 - Tavija - lokacija stambeni objekat Branislava Borojevića;

4.Biračko mjesto 184B004 - Petrinja - lokacija Društveni dom u Petrinji;

5.Biračko mjesto 184B005 - Mrakodol - lokacija Društveni dom u Mrakodolu;

6.Biračko mjesto 184 B006 - Grdanovac - lokacija Društveni dom u Grdanovcu;

7.Biračko mjesto 184B007 - Gornja Slabinja - lokacija stambeni objekat Ilije Miljuša;

8.Biračko mjesto 184B008 - Kalenderi - lokacija Osnovna škola u Kalenderima;

9.Biračko mjesto184B009 - Gumnjani i Mraovo Polje - lokacija stambeni objekat Savke Savanović;

10.Biračko mjesto 184B010 - Pobrđani - lokacija Osnovna škola u Pobrđanima;

11.Biračko mjesto 184B011 - Zovik i Podoška - lokacija Društveni dom u Zoviku;

12.Biračko mjesto 184B012 - Kino 2 - lokacija sala Skupštine opštine;

13.Biračko mjesto 184B013 - Škola 2- lokacija Osnovna škola „Petar Mećava“ i

14.Biračko mjesto 184B501-NNN - za glasanje u odsustvu i na nepotvrđenim glasačkim listićima - lokacija prostorije FK „Partizan“.