Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske pozivaju sve demobilisane borce VRS koji su se u periodu od 01.01.1996. do 29.09.2000. godine nalazili na evidenciji nezaposlenih, a koji još nisu ostvarili pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje za navedeni period, da se najkasnije do 30.06.2023. godine obrate Birou za zapošljavanje u mjestu prebivališta radi usaglašavanja i otklanjanja eventualnih grešaka u evidencijama oko statusa u navedenom periodu.

 

Usagalašavanje i otklanjanje eventualnih grešaka u evidencijama nezaposlenih se vrši u cilju ostavarivanja prava na penzijsko i invalidsko osiguranje demobilisanih boraca za navedeni period.

Nakon isteka ovog roka neće se više moći vršiti korekcije i ispravke eventualnih grešaka u evidencijama nezaposlenih.