Načelnik opštine Kostajnica Nikola Janjetović je donio naredbu o vršenju obavezne jesenje sistematske deratizacije na području opštine sa ciljem preventivne zaštite stanovništva od pojave i širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari, saopštila je opštinska služba za odnose sa javnošću.

 

„Deratizacija će se vršiti od 23. do 29. novembra, a obuhvatiće privatna domaćinstva, stambeni fond, društvena preduzeća, privatna preduzeća, kanalizacionu mrežu, otvorene i zatvorene kanale, ugostiteljske i zanatske radnje, predškolske, školske, vjerske, zdravstvene i socijalne ustanove, zelene površine, deponije smeća i obale rijeka“, navodi se u saopštenju.

Troškove sistematske deratizacije za zgrade kojima gazduje opština, predškolske, školske i vjerske objekte, javne zelene površine, obale rijeka, kanalizacionu mrežu i deponije smeća plaća opština, a ostali korisnici sistematske deratizacije sami će snositi troškove prema zvaničnom cjenovniku davaoca usluga.

Deratizaciju će vršiti preduzeće „Ekobel“ Banja Luka, a nadzor nad sprovođenjem zdravstvena inspekcija.