Opštinska izborna komisija Kostajnica obavještava građane o lokacijama biračkih mjesta određenih za glasanje na Opštim izborima koji će biti održani u nedjelju, 2. oktobra.

 

1. Biračko mjesto 184B001- Kino 1 - lokacija Kino „Kozara“;

2. Biračko mjesto 184B002 - Škola 1 - lokacija Osnovna škola „Petar Mećava“ Kostajnica;

3. Biračko mjesto 184B003 - Tavija - lokacija stambeni objekat Branislava Borojevića;

4. Biračko mjesto 184B004 - Petrinja - lokacija Društveni dom u Petrinji;

5. Biračko mjesto 184B005 - Mrakodol - lokacija Društveni dom u Mrakodolu;

6. Biračko mjesto 184 B006 - Grdanovac - lokacija Društveni dom u Grdanovcu;

7. Biračko mjesto 184B007 - Gornja Slabinja - lokacija stambeni objekat Ilije Miljuša;

8. Biračko mjesto 184B008 - Kalenderi - lokacija Osnovna škola u Kalenderima;

9. Biračko mjesto184B009 - Gumnjani i Mraovo Polje - lokacija stambeni objekat Savke Savanović;

10. Biračko mjesto 184B010 - Pobrđani - lokacija Osnovna škola u Pobrđanima;

11. Biračko mjesto 184B011 - Zovik i Podoška - lokacija Društveni dom u Zoviku;

12. Biračko mjesto 184B012 - Kino 2 - lokacija sala Skupštine opštine;

13. Biračko mjesto 184B013 - Škola 2- lokacija Osnovna škola „Petar Mećava“ i

14. Biračko mjesto 184B501-NNN - za glasanje u odsustvu i na nepotvrđenim glasačkim listićima - lokacija prostorije FK "Partizan".