Sanacija deponije u Palijinom jarku počela je u utorak, a do sada je uređen dio pristupnog puta, uklonjen je otpad i nisko rastinje uz put i iskopani su kanali, a završen je i dio radova na gornjem platou deponije, rekao je Radiju Kostajnica direktor Komunalnog preduzeća “Komunalno” Vladimir Ćopić.

 

On je naveo da je u okviru sanacije planirano ravnanje i presipanje gornje i donje deponije, te uređenje propusta i prilaznog i protupožarnog puta.

 

“Ovim radovima biće nam olakšan pristup deponiji i deponovanje otpada. Smeće neće biti vidljivo jer će biti poravnato i presuto šljunkovitim materijalom”, rekao je Ćopić.

 

On je istakao da će se deponija ubuduće redovno održavati i da će se otpad kontinuirano presipati.

 

Radove izvode pripadnici Oružanih snaga BiH sa svojom mehanizacijom, te radnici Komunalnog preduzeća.