Opština Kostajnica i Komunalno preduzeće "Komunalno" postigli su sporazum o vansudskom poravnanju sa preduzećem „Sloga“ iz Kozarske Dubice.

Sporazumom je predviđeno da „Komunalno“ u roku do dvije godine "Slogi" isplati dug u visini glavnice u iznosu od  90.930,43 KM.

Iznos od 5.045,00 KM za troškove postupka, te 2.024,00 KM za troškove izvršenja, Komunalno je dužno da plati u roku od 15 dana od dana potpisivanja sporazuma.  

Preduzeće "Sloga" će se, prema sporazumu, odreći 90.930, 43 KM po osnovu kamata.

Vansudskim poravnanjem Komunalno preduzeće će izbjeći dalju blokadu računa i stečajni postupak, rekao je Radiju Kostajnica direktor preduzeća Vladimir Ćopić.

„Sljedeći korak u finansijskoj konsolidaciji preduzeća je kreditiranje kod IRB-a kreditnom linijom za refinansiranje poreskih obaveza“, naveo je Ćopić.

Načelnik opštine Nikola Janjetović izrazio je zadovoljstvo postignutim dogovorom, ističući da će opština aktivno učestvovati u stabilizaciji poslovanja ovog preduzeća.

Podsjećamo Skupština akcionara Komunalnog preduzeća a.d. “Komunalno” Kostajnica u decembru ove godine usvojila je zaključak sa ciljem prevazilaženja problema, koji je izazvala blokada računa preduzeća, po osnovu duga koji “Komunalno” ima prema preduzeću “Sloga” iz Kozarske Dubice.

U zaključku se navodi da skupština akcionara daje saglasnost direktoru preduzeća za potpisivanje sporazuma o vansudskom poravnanju sa preduzećem “Sloga” u iznosu glavnice duga po sudskoj presudi 90.930,40 KM, uvećanom za iznos sudskih troškova, na period od 24 jednake mjesečne rate.

Formirana je i komisija, koju čine direktor preduzeća, predsjednik skupštine akcionara i načelnik opštine, koja će, u roku od deset dana od dana donošenja zaključka, sa “Slogom” nastaviti pregovore sa ciljem otpisa kamata koje su dostigle visinu glavnice.

Zaključkom je predviđeno i da, u slučaju da se sa “Slogom” ne postigne dogovor, imenovana komisija predloži pokretanje stečajnog postupka.

Takođe, direktor preduzeća se zadužuje da pokrene pitanje odgovornosti za situaciju u preduzeću nastalu nakon sudske presude u sporu sa “Slogom”.

Direktor Komunalnog preduzeća Vladimir Ćopić rekao je tada Radiju Kostajnica da je “Sloga” dobila presudu na iznos od 180.000 KM, od čega je 90.000 KM glavnica, a 90.000 KM kamate.