Načelnik Nikola Janjetović raspisao je danas Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje plastenika od 100 m2 sa sistemom za navodnjavanje i sadnim, odnosno sjemenskim materijalom, a u okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz plasteničku proizvodnju povrća u plastenicima na području opštine, saopšteno je iz službe sa odnose s javnošću opštine Kostajnica.

 

Javni poziv prenosimo u cjelosti:

Na osnovu člana 2. Pravilnika za realizaciju projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz plasteničku proizvodnju povrća u plastenicima na području opštine Kostajnica („Službeni glasnik opštine Kostajnica“, broj: 33/21), načelnik opštine Kostajnica raspisuje:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje plastenika od 100 m2 sa sistemom za navodnjavanje i sadnim/sjemenskim materijalom

Predmet Javnog poziva

I

Predmet Javnog poziva je sufinansiranje plastenika od 100 m2 sa sistemom za navodnjavanje i sadnim/sjemenskim materijalom, za fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom na području opštine Kostajnica.

 

II

Sporazumom o saradnji broj: 02-020-376/21 od 12.03.2021. godine potpisanim između opštine Kostajnica i NVO „Muslim Aid Association“ Sarajevo, predviđena je saradnja u realizaciji sufinansiranja nabavke 20 paketa koje čine: plastenik površine od 100 m2 sa sistemom za navodnjavanje i sadnim/sjemenskim materijalom.

Finansijsko učešće definisano Sporazumom obavljaće se na sledeći način:

 • Opština Kostajnica – 40% od vrijednosti „start up“ paketa (ukupno 23.008,00 KM)
 • NVO „Muslim Aid Association“ Sarajevo (u daljem tekstu: donator) – 40% od vrijednosti „start up“

paketa (ukupno 23.008,00 KM) i

 • Učešće korisnika – 20% od vrijednosti „start up“ paketa (ukupno 11.504,00 KM) ili 575,20 KM po jednom fizičkom licu.

 

Uslovi za ostvarivanje prava

III

Pravo na sufinansiranje plastenika imaju fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, koja ispune slijedeće uslove:

 1. Da ima prijavljeno prebivalište na području opštine Kostajnica
 2. Da su nezaposleni ili da imaju minimalna primanja,
 3. Da su posjednici ili zakupci poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju
 4. Da sufinansiraju 20% vrijednosti plastenika sa pratećom opremom (575,20 KM)
 5. Da obavezno prisustvuju edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje,
 6. Da ne otuđe plastenik u periodu od 5 godina i da isti namjenski koriste
 7. Da podnosioci zahtjeva i članovi njihovih porodica u zadnjih pet (5) godina nisu ostvarili pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od strane opštine Kostajnica.
 1. Da ne posjeduju plastenik veći od 100 m2

 

Potrebna dokumentacija

IV

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinansiranje plastenika podnose fizička lica koja se bave

poljoprivrednom proizvodnjom. Zahtjev se taksira sa 10,00 KM opštinske administrativne takse

(„Službeni glasnik opštine Kostajnica“, broj: 10/21) tarifni broj 2.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 1. Potvrdu od prebivalištu
 2. Kopiju lične karte
 3. Ovjerenu kućnu listu
 4. Dokaz o nezaposlenosti za podnosioca zahtjeva
 5. Za punoljetne članove domaćinstva dokaz o nezaposlenosti ili potvrdu o redovnom školovanju,
 6. Potvrdu o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva ili potvrdu o primanju penzionera (zadnja platna lista ili odrezak od penzije)
 1. Dokaz o posjedu ili zakupu nad parcelom poljoprivrednog zemljišta (ugovor zaključen sa članom domaćinstva iz kućne liste) na kojoj podnosilac zahtjeva namjerava smjestiti plastenik i obavljati plasteničku proizvodnju
 2. Izjava ovjerena od nadležnog organa opštinske uprave opštine Kostajnica da će sufinansirati 20% od vrijednosti plastenika – 575,20 KM
 3. Izjava ovjerena od nadležnog organa opštinske uprave opštine Kostajnica da podnosilac zahtjeva i članovi domaćinsta nisu ostvarili pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od strane opštine Kostajnica
 4. Izjava ovjerena od nadležnog organa opštinske uprave opštine Kostajnica da ne posjeduju plastenik površine veće od 100 m2
 5. Izjava ovjerena od nadležnog organa opštinske uprave opštine Kostajnica da neće otuđiti plastenik u periodu od pet (5) godina i da će isti namjenski koristiti
 6. Izjava ovjerena od nadležnog organa opštinske uprave opštine Kostajnica da će obavezno prisustvovti edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje
 7. Ukoliko je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj, pismeni dokaz o statusu (smrti list, dokaz o razvodu ili drugi dokaz kojim može dokazati da je samohrani roditelj)
 8. Rješenje o stepenu utvrđenog invliditeta podnosica zahtjeva ili člana domaćinstva.

 

Rok za podnošenje zahtjeva

V

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Zahtjevi se dostavljaju na propisanom obrascu, lično, u šalter salu opštine Kostajnica ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava opštine Kostajnica, Svetosavska 16, 79224 Kostajnica.

Obrazac zahtjeva biće objavljen na zvaničnoj internet stranici opštine Kostajnica i biće dostupan u šalter sali opštine Kostajnica.

Javni poziv biće objavljen na zvaničnoj internet stranici opštine Kostajnica i JP Radio Kostajnica.

Zahtjevi podneseni nakon propisanog roka neće se razmatrati.

 

Način bodovanja

VI

Komisija za realizaciju Projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i

mladih osoba kroz plasteničku proizvodnju povrća u plastenicima“ na području opštine Kostajnica

će nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva utvrditi ispunjenost uslova po pitanju dokumentacije,

izvršiti terenski obilazak i izvršiti bodovanje po svakom pojedinačnom zahtjevu koji ispunjavaju

uslove na sledeći način:

■ Nezaposleni punoljetni član porodice.............................................................. 1 član/ 1 bod,

■ Roditelji djeteta do 18 godina starosti .............................................................. 1 član/ 1bod,

■ Starosna dob podnosioca zahtjeva do 35 god ....................................................... 2 boda,

■ Podnosilac zahtjeva ženskog pola ....................................................................... 2 boda,

■ Podnosilac zahtjeva – samohrani roditelj ......................................................... 4 boda,

■ Podnosilac zahtjeva – roditelj djeteta sa invaliditetom ................................ 4 boda,

■Socijalni aspekt stanje na terenu 0 – 7 bodova (utvrđuje komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta,

■ Domaćinstvo bez primanja ....................................................................................... 5 bodova,

■ Primanja po članu domaćinstva do 200 KM .......................................................... 4 boda,

■ Primanja po članu domaćinstva do 300 KM ........................................................... 3 boda,

■ Primanja po članu domaćinstva do 400 KM ........................................................... 2 boda,

■ Primanja po članu domaćinstva do 500 KM ............................................................ 1 bod,

■ Ponosilac zahtjeva – nezaposlen .............................................................................. 4 boda,

■ Za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice koja se nalazi na Evidenciji Zavoda za

zapošljavanje .................................................................................................... 2 boda po članu,

■ Za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposleni članovi domaćinstva koji se nalaze na

evidenciji Zavoda za zapošljavanje, djeca, učenici) ................................ 2 boda po članu,

■ Jako dobri uslovi (blagi nagib terena, mogućnost navodnjavanja i udaljenost plastenika od kuće do

300 m) ................................................................................................................. 3 boda,

■ Dobri uslovi ( relativno veliki nagib terena, mogućnost navodnjavanja plastenika od kuće 300 – 400

 1. m) ............................................................................................................ 2 boda,

■ Loši uslovi ( veliki nagib terena, mogućnost navodnjavanja i udaljenost od kuće do 500 m )

..................................................................................................................................... 1 bod,

Ukoliko se u konačnom zbiru za više podnosilaca zahtjeva utvrdi isti broj bodova prednost će

ostvariti osoba mlađe životne dobi.

 

VII

Nakon izvršenog bodovanja 20 podnosilaca koji ispune uslove Pravilnika i ostvare najveći broj bodova ostvariće i pravo na dodjelu plastenika

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva donosi rješenje o zahtjevu.

Na rješenje je dozvoljena žalba načelniku opštine u roku od 15 dana od prijema istog. Žalba se taksira sa 10,00 KM opštinske administrativne takse.

 

 

Obaveze odabranih korisnika

VIII

Izabrani korisnici potpisaće sa opštinom Kostajnica i donatorom ugovore o dodjeli plastenika kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.

Prije potpisivanja ugovora korisnici su obavezni izvršiti uplatu sredstava na račun donatora o čemu će pravovremeno biti pismeno obaviješteni.

Nakon potpisivanja ugovora korisnici su obavezni prisustvovati obuci na temu proizvodnje u plastenicima koju, uz tehničku pomoć Komisije, provodi donator.

 

Ostale napomene

IX

Za dodatne informacije sva zainteresovana lica mogu se obratiti u Opštinsku upravu opštine

Kostajnica na telefon: 052-663-113/139 lokal 23.